เสียวกว่าเดิมถึง 7 เท่า

ด้วย ปลอกสวมนิ้วมือ ที่ “นุ่ม” ยืดขยายได้ “ไม่เป็นอันตรายกับจุดซ่อนเร้น”%d